Informace o zaměstnanci

prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. et Ph.D.

email: moulin@email.cz,
web: http://www.genetika.upol.cz/toxi/
telefon: +420 585634903

Curriculum Vitae:
1992 - 1997   Mgr., PřF UP Olomouc, analytická chemie  
1997 - 2001   Ph.D., LF UP Olomouc, lékařská chemie a biochemie  
2004   RNDr., PřF UP Olomouc, analytická chemie  
2006   Doc., LF UP Olomouc, lékařská chemie a biochemie, jmenování docentem ke dni 1.12.2006  
1999-2011   Toxikolog, Soudně-lékařské oddělení, FN Olomouc  
2002 - 2006   Vědecký pracovník, Ústav lékařské chemie a biochemie, LF UP Olomouc  
2007 - 2008   Docent, Ústav lékařské chemie a biochemie, LF UP Olomouc  
2008-2009   docent, vedoucí Katedry buněčné biologie a genetiky, PřF UP Olomouc  
2010-dosud   profesor, vedoucí Katedry buněčné biologie a genetiky, PřF UP Olomouc  
2011   Soudní znalec v oboru Zdravotnictví, odvětví Toxikologie, jmenován Ministrem spravedlnosti ČR dne 28.9.2011  
2012   DrSc., Slovenská Akadémia Vied, vědní obor Molekulární Biologie  

Publikační činnost:
Nejnovějších 5 publikací podle Web of Science:

Vondráček J., Pěnčíková K., Neča J., Ciganek M., Grycová (Novotná) A., Dvořák Z., Machala M. (2017): Assessment of the aryl hydrocarbon receptor-mediated activities of polycyclic aromatic hydrocarbons in human cell-based reporter gene assay. Environmental Pollution. 220. 307 - 316 [IF20154.839]

Pastorková B., Vrzalová (Dořičáková) A., Bachleda P., Dvořák Z. (2017): Hydroxystilbenes and methoxystilbenes activate human aryl hydrocarbon receptor and induce CYP1A genes in human hepatoma cells and human hepatocytes. Food and Chemical Toxicology. 103. 122 - 132 [IF20153.584]

Altoum A., Vančo J., Křikavová R., Trávníček Z., Dvořák Z., Altaf M., Ahmad S., Sulaiman A., Isab A. (2017): Synthesis, structural characterization and cytotoxicity evaluation of platinum(II) complexes of heterocyclic selenones. Polyhedron. 128. 2 - 8 [IF20152.108]

Yar M., Shahzadi L., Farooq A., Imram S., Cerón-Carrasco J., den-Haan H., Kumar S., Pena-García J., Pérez-Sánchez H., Grycová (Novotná) A., Dvořák Z., Vrzal R. (2017): In vitro modulatory effects of functionalized pyrimidines and piperidine derivatives on Aryl hydrocarbon receptor (AhR) and glucocorticoid receptor (GR) activities. Bioorganic Chemistry. 71. 285 - 293 [IF20152.252]

Krasulová K., Siller M., Holas O., Dvořák Z., Anzenbacher P. (2016): Enantiospecific effects of chiral drugs on cytochrome P450 inhibition in vitro. Xenobiotica. 46. 315 - 324 [IF20142.199]Celkem publikací:
132 původních a přehledných prací
150 příspěvků na konferencích a přednášek
3 kapitoly v monografiích
3 pedagogické publikace (skripta)
9 patentů a užitných vzorů

Citační ohlas:
1171 v SCI (s vyloučením autocitací), h-index 26
Pedagogické aktivity:

Výzkumné aktivity:

Lékové interakce  
Metabolismus léčiv  
Molekulární farmakologie a toxikologie 

Řešené projekty:
2015 - 2012

OP VK CZ.1.07/2.2.00/28.0066 -Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na UP v Olomouci. (web: )

2014 - 2012
OP VK CZ.1.07/2.2.00/28.0088 - Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci. (web: )

2014 - 2010
OP VK CZ.1.07/2.3.00/20.0062 - Levný lék antabus jako protinádorové léčivo: mechanismus účinku a klinické testy. (web: )