Informace o zaměstnanci

prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.

email: milan.navratil@upol.cz,
web:
telefon: +420 585634900

Curriculum Vitae:
1980   Mgr. - Univerzita J. E. Purkyně (Masarykova Univerzita), Brno, Přírodovědecká fakulta, obor: biologie.  
1991   CSc., Virologický ústav SAV, Bratislava, obor: virologie.  
2001   Habilitační řízení v oboru botanika, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta.  
2010   Profesorské řízení v oboru botanika, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta  
1982-1983   Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v Holovousích, výzkumný pracovník.  
1983-1984   Výzkumný a šlechtitelský ústav zelinářský v Olomouci, výzkumný pracovník.  
1984-1993   Vedoucí Výrobny diagnostických sér.  
1993-2001   Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra buněčné biologie a genetiky, odborný asistent.  
1998-dosud   Vedoucí akreditované Referenční laboratoře pro diagnostiku fytoplazem.  
2001-2010   Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra buněčné biologie a genetiky, docent.  
2002-2008   Vedoucí Katedry buněčné biologie a genetiky PřF UP v Olomouci.  
2010-dosud   Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra buněčné biologie a genetiky, profesor.  

Publikační činnost:
Nejnovějších 5 publikací podle Web of Science:

Černá H., Černý M., Habánová H., Šafářová D., Abushamsya K., Navrátil M., Brzobohatý B. (2017): Proteomics offers insight to the mechanism behind Pisum sativum L. response to pea seed-borne mosaic virus (PSbMV). Journal of Proteomics. 153. 78 - 88 [IF20143.888]

Šafářová D., Zemánek T., Válová P., Navrátil M. (2016): ‘Candidatus Phytoplasma cirsii’, a novel taxon from creeping thistle [Cirsium arvense (L.) Scop.]. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. 66. 1745 - 1753 [IF20142.511]

Šafářová D., Starý M., Válová P., Opatíková M., Bílková L., Navrátil M. (2016): Impact of insecticides treatment on phytoplasma infection risk in apple orchards. HORTICULTURAL SCIENCE. 43. 112 - 116 [IF20150.436]

Navrátil M., Šafářová D. (2015): An overview of Sharka and its research in the Czech Republic. Acta Horticulturae. 1063. 21 - 28.

Konečná E., Šafářová D., Navrátil M., Hanáček P., Coyne C., Flavell A., Vishnyakova M., Redden R., Ambrose M., Smýkal P. (2014): Geographical gradient of the eIF4E alleles conferring resistance to potyviruses in pea (Pisum) germplasm. PLoS One. 9. 90394 - 90394 [IF20133.534]Pedagogické aktivity:

Výzkumné aktivity: