Informace o zaměstnanci

doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.

email: radim.vrzal@upol.cz,
web:
telefon: +420 585634904

Curriculum Vitae:
1998-2003   Ing. , Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Česká Republika  
2003-2007   Ph.D. , doktorát pod dvojím vedením (en cotutelle) na Ústavu lékařské chemie a biochemie, Lékařské fakulty, Univerzity Palackého v Olomouci, Česká Republika a Detoxication et Physiopathologie Hepatique, Institute National de la Sante Et de la Recherche Medicale, INSERM U632, CNRS, Montpellier, France (skupina Dr. Patricka Maurela)  
2006-2008   Odborný asistent, Ústav lékařské chemie a biochemie, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká Republika  
2008-2011   Odborný asistent, Katedra buněčné biologie a genetiky, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká Republika  
2011-dosud   Docent, Katedra buněčné biologie a genetiky, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká Republika  

Publikační činnost:
Nejnovějších 5 publikací podle Web of Science:

Vrzalová (Dořičáková) A., Theile D., Weiss J., Vrzal R. (2017): Differential effects of the enantiomers of tamsulosin and tolterodine on P-glycoprotein and cytochrome P450 3A4. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 390. 49 - 59 [IF20152.376]

Yar M., Shahzadi L., Farooq A., Imram S., Cerón-Carrasco J., den-Haan H., Kumar S., Pena-García J., Pérez-Sánchez H., Grycová (Novotná) A., Dvořák Z., Vrzal R. (2017): In vitro modulatory effects of functionalized pyrimidines and piperidine derivatives on Aryl hydrocarbon receptor (AhR) and glucocorticoid receptor (GR) activities. Bioorganic Chemistry. 71. 285 - 293 [IF20152.252]

Vrzal R. (2016): Anthocyanidins but not anthocyanins inhibit P-glycoprotein-mediated calcein extrusion – possible implication for orally administered drugs. Fundamental & Clinical Pharmacology. 30. 248 - 252 [IF20142.121]

Vrzal R., Illés P., Dvořák Z. (2016): Transplant drugs affect the expression of phase II and antioxidant enzymes in human carcinoma cells HepG2 but not in primary cultures of human hepatocytes: In vitro comparative study. Pharmacological Reports. 68. 1008 - 1014 [IF20152.251]

Vrzal R., Dvořák Z. (2016): The comparative effects of diethyldithiocarbamate-copper complex with established proteasome inhibitors on expression levels of CYP1A2/3A4 and their master regulators, aryl hydrocarbon (AhR) and pregnane X receptor (PXR) in primary cultures of human hepatocytes. Fundamental & Clinical Pharmacology. 30. 585 - 595 [IF20152.156]


68 původních a přehledných prací
Citační ohlas: 714 SCI (s vyloučením autocitací)
h-index 17


Pedagogické aktivity:

Výzkumné aktivity:

* Regulace biotransformačních enzymů na molekulární úrovni

Zahraniční pobyty a stáže

2005, 2006  Detoxication et Physiopathologie Hepatique, Institute National de la Sante Et de la Recherche Medicale, INSERM U632, CNRS, Montpellier, France (skupina Dr.Patricka Maurela), (2 x 6 měsíců)  -  v rámci doktorátu pod dvojím vedením (en cotutelle)

2009 Hungarian Academy of Sciences, Chemical Research Center, Budapest, Hungary – (skupina Dr. Katalin Monostory) (3 týdny)Řešené projekty: 

2008 – 2010  Úloha MAP kinas v buněčné signalizaci aryl uhlovodíkovým receptorem (AhR) a glukokortikoidním receptorem (GR); GAČR 305/08/P089 - řešitel

2012 - 2016  Studium mechanizmu regulace biotransformačního enzymu CYP3A4 prostřednictvím post-translačních modifikací nukleárních  receptorů - význam pro terapii; GAČR  303/12/0472 - spoluřešitel