Informace o zaměstnanci

Mgr. Karolína Poulíková,

email: karolina.poulikova01@upol.cz, karolina.poulikova@gmail.com
web:
telefon: +420 585 634 910

Curriculum Vitae:
2017 - doposud   Doktorské studium, PřF UP, Katedra buněčné biologie a genetiky, obor Molekulární a buněčná biologie  
2015 - 2017   Navazující magisterské studium, PřF UP, Katedra buněčné biologie a genetiky, obor Molekulární a buněčná biologie  
2012 - 2015   Bakalářské studium, PřF UP, Katedra buněčné biologie a genetiky, obor Molekulární a buněčná biologie  

Publikační činnost:

Pedagogické aktivity:

Výzkumné aktivity:
Zahraniční stáž na Leibniz-institut für umweltmedizinische forschung (IUF; Düsseldorf, Německo) pod vedením dr. Thomase Haarmanna-Stemmanna. Leden - březen 2017.