Informace o zaměstnanci

Mgr. Barbora Vyhlídalová (Jenčíková),

email: barbora.jencikova01@upol.cz, vyhlidalovabara@gmail.com
web:
telefon: +420 585 634 910

Curriculum Vitae:
2017 - dosud   Doktorské studium na PřF UP, Katedra buněčné biologie a genetiky, obor Molekulární a buněčná biologie  
2015 - 2017   Navazující magisterské studium na PřF UP, Katedra buněčné biologie a genetiky, obor Molekulární a buněčná biologie  
2012 - 2015   Bakalářské studium na PřF UP, Katedra buněčné biologie a genetiky, obor Molekulární a buněčná biologie  

Publikační činnost:

Pedagogické aktivity:

Výzkumné aktivity:
Zahraniční stáž pod vedením prof. Xiao-Feng Sun, oddělení onkologie a oddělení klinické a experimentální medicíny, Linköping University, Sweden (září - listopad 2016)