Informace o zaměstnanci

Mgr. Kristýna Krasulová, Ph.D.

email: kristyna.krasulova@upol.cz,
web:
telefon: +420 585 634 907

Curriculum Vitae:
2008-2011   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Bakalářské studium, studijní program Zdravotnická bioanalytika  
2011-2013   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Navazující magisterské studium, studijní program Zdravotnická bioanalytika  
2013-2017   Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Doktorské studium, studijní program Lékařská farmakologie Vědecký pracovník v oboru medicíny a farmacie  
2018-dosud   Vědecký pracovník, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra buněčné biologie a genetiky  

Publikační činnost:
Nejnovějších 5 publikací dle Web of Science:

Krasulova, K., Holas O., Anzenbacher P. (2017): Influence of amlodipine enantiomers on human microsomal cytochromes P450: Stereoselective time-dependent inhibition of CYP3A enzyme activity. Molecules . 22(11).

Kopečná -Zapletalová M., Krasulová K., Anzenbacher P., Hodek P., Anzenbacherová E. (2017): Interaction of isoflavonoids with human liver microsomal cytochromes P450: inhibition of CYP enzyme activities. Xenobiotica. 47, 324-331.

Štěpánková M., Krasulová K., Dořičáková A., Kurka O., Anzenbacher P., Dvořák Z. (2016): Optical isomers of dihydropyridine calcium channel blockers display enantiospecific effects on the expression and enzyme activities of human xenobioltics.metabolizing cytochromes P450. Toxicology Letters. 262, 173-186.

Krasulová K., Siller M., Holas O., Dvořák Z., Anzenbacher P. (2016): Enantiospecific effects of chiral drugs on cytochrome P450 inhibition in vitro. Xenobiotica. 46, 315-324.

Novotná A., Krasulová K., Bartoňková I., Korhoňová M., Bachleda P., Anzenbacher P., Dvořák Z. (2014): Dual effects of ketoconazole cis-enantiomers on CYP3A4 in human hepatocytes and HepG2 cells. PLoS One. 9.


Pedagogické aktivity:

Výzkumné aktivity:
Zahraniční stáž:
- Dr. Margarete Fischer-Bosch-Institut für Klinische Pharmakologie, Auerbachstr. 112, D-70376 Stuttgart, Germany (říjen - prosinec 2014)
- Univerzita Porto, Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, biochemická laboratoř (květen - červenec 2012)