Informace o zaměstnanci

RNDr. Peter Illés, Ph.D.

email: peter.illes@upol.cz,
web:
telefon: +420 585634910

Curriculum Vitae:
2015   Katedra buněčné biologie a genetiky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, odborný asistent  
2013-2015   Katedra buněčné biologie a genetiky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, vědecký pracovník  
2011-2013   Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, PřF UP, Olomouc, junior researcher  
2010-2011   Botanický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava, vědecký pracovník  
2010   Ph.D., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, obor – fyziologie rostlin  
2002-2010   Botanický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava, odborný pracovník  
2007   RNDr., Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice, obor – biologie  
2002   Mgr., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, obor – biologie, specializace – fyziologie rostlin  

Publikační činnost:
Nejnovějších 5 publikací podle Web of Science:

Vrzal R., Illés P., Dvořák Z. (2016): Transplant drugs affect the expression of phase II and antioxidant enzymes in human carcinoma cells HepG2 but not in primary cultures of human hepatocytes: In vitro comparative study. Pharmacological Reports. 68. 1008 - 1014 [IF20152.251]

Illés P., Brtko J., Dvořák Z. (2015): Development and characterization of a human reporter cell line for the assessment of thyroid receptor transcriptional activity: A case of organotin endocrine disruptors. J Agric Food Chem. 63. 7074 - 7083 [IF20142.912]

Bekešová S., Komis G., Křenek P., Vyplelová P., Ovečka M., Luptovčiak I., Illés P., Kuchařová A., Šamaj J. (2015): Monitoring protein phosphorylation by acrylamide pendant Phos-Tag ™ in various plants. Frontiers in Plant Science 6. 336 [IF2014 = 3.948]

Komis G., Mistrík M., Šamajová O., Doskočilová A., Ovečka M., Illés P., Bartek J., Šamaj J. (2014): Dynamics and organization of cortical microtubules as revealed by superresolution structural illumination microscopy. Plant Physiology 56. 129-148 [IF2014 = 6.841]Pedagogické aktivity:

Výzkumné aktivity:

Studijní pobyty:

Ústavu experimentální endokrinologie, Slovenská akademie věd, Slovensko (Ing. Július Brtko DrSc.) – zahraniční stáž (3 měsíce)

Institution of Cell Imaging and Ultrastructure Research, University of Vienna, Rakousko (prof. Irene Lichtscheidl) – kratší studijní pobyty (3 měsíce) 

General Instrumentation Department, University of Nijmegen, Nizozemí (Dr. Jan Derksen) – kurz elektronové mikroskopie v rámci programu TIPNET (HPRN-CT-2002-00265) (1 měsíc) 

Institute of Cellular and Molecular Botany, University of Bonn, Německo (prof. František Baluška) – studijní pobyt (3 měsíce) 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, University of Salento, Itálie (Dr. Gian Pietro Di Sansebastiano) – Marie Curie Fellowship stay (MTDK-CT-2004-509253) (6 měsíců)