Bakalářské a diplomové práce

BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Vypsání témat:

Oficiální zadání prací:

Odevzdání prací: měsíc před obhajobou (viz harmonogram)
 
DIPLOMOVÉ PRÁCE
Vypsání témat:

Oficiální zadání prací:

Odevzdání prací: měsíc před obhajobou (viz harmonogram)Opatření: Odevzdání bakalářských a diplomových prací


Zadávání kvalifikační práce do STAGu
Od akademického roku 2008/2009 jsou studenti povinni SAMI vkládat zadání své kvalifikační práce do STAGu. Tato povinnost platí i pro vložení plné verze kvalifikační práce a všech dalších povinných údajů před ukončením studia.

Postup pro zadávání závěrečné práce studenta do STAGu

Titulní strana Bc./Dp. práce

Pokyny pro zpracování zaverečných prací - 2017

Volná témata

Bakalářské práce

Diplomové práce

Disertační práce