Aktuálně řešené projekty

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Interní granty Univerzity Palackého

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

  • LD15048 - Využití next generation sequencing ve studiu viromu ovocných dřevin
    Hlavní řešitel: Mgr. Dana Šafářová Ph.D. , (2015-2017)

Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV)