Aktuálně řešené projekty

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Interní granty Univerzity Palackého

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV)