Informace o předmětu

KBB/AVP Analýza variability populací


garant: RNDr. Petr Nádvorník, Ph.D.
přednášející: RNDr. Petr Nádvorník, Ph.D.
typ: cvičení (2h, výuka v blocích)
kombinace:
typ ukončení: Zápočet, kolokvium
kredity: 2

Sylabus přednášek:

Sylabus cvičení:
Náplní předmětu je kompletní provedení techniky proteinového fingerprintingu vaječných bílků pomocí izoelektrické fokuzace - tj. příprava proteinových vzorků, příprava gelu s mobilním pH gradientem pro izoelektrickou fokuzaci, provedení prefokuzace, nanesení vzorků pomocí aplikátoru, provedení izoelektrické fokuzace, vizualizace vzorků v gelu a vyhodnocení elektroforetogramu

Sylabus zkoušky:

Doporučená literatura:
Šmarda, J. a kol. Metody molekulární biologie. Nakladatelství MU Brno, 2005. ISBN 80-210-3841-1.
Sambrook, J., Russell, D.W. Molecular Cloning: A Laboratory Manual. (3rd edition). Cold Spring Harbor Laboratory Press, New York, 2001.
Rosypal S. Úvod do molekulární biologie, I., II., III. a IV. díl. Brno, 1997.


Studijní materiály:
kbb_avp_navod.pdf