Informace o předmětu

KBB/BB2 Buněčná biologie 2


garant: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. et Ph.D.
přednášející: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. et Ph.D.
přednášející: Mgr. Iveta Bartoňková, Ph.D.
přednášející: Mgr. Ondřej Ženata
přednášející: Mgr. Eva Jiskrová, Ph.D.
přednášející: Mgr. Karolína Poulíková
přednášející: Mgr. Kristýna Krasulová, Ph.D.
přednášející: Mgr. Barbora Vyhlídalová (Jenčíková)
typ: A - L - 2/0/0
kombinace:
typ ukončení: Zkouška
kredity: 4

Sylabus přednášek:
Syllabus BB2-LS2013-Přednášky
BB2 - syllabus 2013.pdf

Sylabus cvičení:

Sylabus zkoušky:

Doporučená literatura:
Rang H.P., Dale M.M., Ritter J.M., Gardner P.: Pharmacology; 4th Edition, Churchill Livingstone, 2001.

Alberts B., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P.: Molecular biology of the cell. 4th edition, Garland Science 2002