Informace o předmětu

KBB/BB2CV Buněčná biologie 2 cvičení


garant: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. et Ph.D.
přednášející: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. et Ph.D.
přednášející: Mgr. Iveta Bartoňková, Ph.D.
přednášející: Mgr. Ondřej Ženata
přednášející: Mgr. Eva Jiskrová, Ph.D.
přednášející: Mgr. Kristýna Krasulová, Ph.D.
přednášející: Mgr. Karolína Poulíková
přednášející: Mgr. Barbora Vyhlídalová (Jenčíková)
typ: cvičení (2h, výuka v blocích)
kombinace:
typ ukončení: Zápočet, kolokvium
kredity: 4

Sylabus přednášek:

Sylabus cvičení:
 • 1. Úvod - Organizace cvičení, školení bezpečnosti práce v laboratoři  
 • Blok 1 – Hodnocení cytotoxicity in vitro v modelu lidské buněčné linie A2780
  Teoretický úvod: práce buněčnými liniemi, principy toxického působení látek a hodnocení cytotoxicity.
  Praktická část: Kultivace nádorových buněčných linií za sterilních podmínek. Trypsinizace, pasážování a vysetí buněk. Barvení buněk trypanovou modří, mikroskopické hodnocení, počítání buněk. Příprava pracovních roztoků testovaných látek a toxinů
 • 2. Blok 2 – Hodnocení cytotoxicity in vitro v modelu lidské buněčné linie A2780
  Pokračování bloku č. 1. Inkubace toxinů a testovaných látek s A2780 buňkami – koncentrační a časová závislost. Sledování toxicity – MTT test; inkubace s buňkami, lýza, zamražení vzorků.
 • 3. Blok 3 – Hodnocení cytotoxicity in vitro v modelu lidské buněčné linie A2780
  Pokračování bloku č. 2. Terminace inkubací 24 hod z bloku č. 2. Spektrofotometrické hodnocení MTT testu. Vyhodnocení výsledků, konstrukce time- a dose-response křivek, výpočet hodnot IC50. 
 • 4. Zápočtový test, zápočet.


Sylabus zkoušky:

Doporučená literatura: