Informace o předmětu

KBB/BBCMB Cvičení z buněčné biologie


garant: RNDr. Peter Illés, Ph.D.
přednášející: RNDr. Peter Illés, Ph.D.
typ: A - Z - 0/2
kombinace:
typ ukončení: Zápočet, kolokvium
kredity: 2

Sylabus přednášek:

Sylabus cvičení:
Úvod - zásady práce v laboratoři, zásady bezpečnosti práce Vybrané metody studia buněk Práce se světelným mikroskopem Izolace buněk Počítání buněk Testy životaschopnosti buněk Hodnocení vlivu teplotního stresu Kryoprezervace Fluorescenční mikroskopie Aplikace v buněčné biologii Organizace eukaryotní buňky Živočišná buňka Buněčné jádro Biomembrána; osmóza Autoagregace fosfolipidů Plazmatická membrána erytrocytů Traubeho model osmotické soustavy Fúze buněk Zápočtová písemka, zápočet
Sylabus zkoušky:

Doporučená literatura: