Informace o předmětu

KBB/CCGSB Cytotaxonomie a cytogenetika


garant: prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.
přednášející: prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.
přednášející: Mgr. Aneta Grycová (Novotná), Ph.D.
přednášející: Mgr. Eva Jiskrová, Ph.D.
přednášející: Mgr. Jan Vrána, Ph.D.
typ: A - Z - 2/0/2
kombinace:
typ ukončení: Zkouška
kredity: 4

Sylabus přednášek:
Definice cytogenetiky a cytotaxonomie. Předmět studia a jeho význam. Stručná historie. Metodologické přístupy. Buněčné jádro a jeho struktura. Chromatin a jeho typy; složení chromatinu; proteiny chromatinu. Lokalizace chromozómů v interfázním jádře. Formy DNA v chromozómech. Typy DNA sekvencí na chromozómech. Jadérko. Základní struktura chromozómů eukaryont. Morfologie chromozómů. Idiogram, karyotyp, karyogram. Centroméra, typy centromér; kinetochor; teloméra; oblast organizátoru jadérka. Karyotyp. Specializované typy chromozómů; jejich funkce; evoluce vzniku; Polyténní chromozómy; štětkovité chromozómy; telocentrické chromozómy; isochromozómy; B-chromozómy; pohlavní chromozómy. Chromozómy a buněčný cyklus. Chování chromozómů v průběhu bučného cyklu. Mitóza a cytokineze. Evoluce mitózy. Varianty buněčného cyklu a mitózy. Poruchy mitózy. Endoreduplikace; endomitóza; polysomatie. Změny v počtu chromozómů. Euploidie; aneuploidie. Haploidie; diploidie; polyploidie. Mechanismy vzniku změn počtu chromozómů. Vliv změn počtu chromozómů na fertilitu. Genetická rekombinace. Meióza; párování chromozómů; role heterochromatinu; vznik chiasmat; synaptonemální komplex; crossing-over. Poruchy meiózy. Evoluce meiózy. Strukturní změny chromozómů. Klastogeny. Kinetika indukce chromozomálních aberací. Mechanismy jejich vzniku. Distribuce aberací na chromozómu a v genomu. Hodnocení chromozómových aberací. Metody studia chromozómů. Základní typy barvení. Fluorescenční barvení chromozómů. Proužkování chromozómů. Detekce oblasti organizátoru jadérka. Molekulární cytogenetika. Lokalizace DNA sekvencí na chromozómech. In situ hybridizace, genomická in situ hybridizace, "painting" chromozómů. Velikost eukaryontního genomu. Stanovení jeho velikosti; biochemické a cytochemické metody. Statická a průtoková cytometrie. C-hodnota; paradox C-hodnoty. Nukleotypický efekt. Změny obsahu jaderné DNA v průběhu fylogeneze. Změny v počtu a struktuře chromozómů, jejich role při vzniku reprodukčních bariér a při speciaci. Agmatoploidie. Speciace hybridizací. Klonální kmplex; agamický komplex; heterogamický komplex; polyploidní komplex; homogamický komplex.

Sylabus cvičení:

Sylabus zkoušky:

Doporučená literatura: