Informace o předmětu

KBB/CTPSB Cytometrické techniky


garant: prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.
přednášející: prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.
typ: C - Z - 1/0/0
kombinace: MBB
typ ukončení: Zápočet, kolokvium
kredity: 2

Sylabus přednášek:
Bloková výuka ve dnech 30.9.2009, 6.10.2009, 21.10.2009: 8:00-11:00. učebna Ústavu experimentální botaniky AV ČR, Sokolovská 6 Fyzikální principy fotometrie a fluorometrie, fluorescenční barviva používaná v biologii. Konstrukce moderních optických mikroskopů. Základní části mikroskopů, zdroje světla, optické filtry. CCD kamery a fotonásobiče používané v cytometrii. Statická cytometrie, mikrospektrofotometrie, cytofluorometrie, automatická analýza obrazu (denzitometrie), laserová rastrovací mikroskopie. Konfokální mikroskopie. Průtoková cytometrie. Principy průtokové cytometrie, fluidika, optika, elektronika. Multiparametrická analýza a třídění biologických částic pomocí průtokové cytometrie. Využití cytometrických technik v buněčné biologii a genetice.

Sylabus cvičení:

Sylabus zkoušky:

Doporučená literatura:

Studijní materiály: