Informace o předmětu

KBB/CVGEN Cvičení z genomiky


garant: Ing. Hana Šimková, Ph.D.
přednášející: Ing. Hana Šimková, Ph.D.
přednášející: Mgr. Dana Šafářová, Ph.D.
typ: A - L - 0/6/0
kombinace:
typ ukončení: Zápočet, kolokvium
kredity: 4

Sylabus přednášek:

Sylabus cvičení:

Sylabus zkoušky:

Doporučená literatura:

Studijní materiály: