Informace o předmětu

KBB/GCPSB Genetika člověka


garant: doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.
přednášející: doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.
typ: B - L - 2/0/0
kombinace:
typ ukončení: Zkouška
kredity: 3

Sylabus přednášek:
Historie genetiky, úkoly, konzultace, testování (prenatální diagnostika), léčba genetických poruch. Chromosomy – analýza, chromosomové aberace. Mendelistické zákony dědičnosti. Dědičnost vázaná na pohlaví. Asistovaná reprodukce. Techniky DNA analýzy, rekombinantní DNA technologie. Genetika mitochondriálních chorob. Molekulární genetika svalových nemocí. Molekulární genetika neurologických nemocí. Molekulární genetika oka. Genetika imunity. Genetika chování – etika vs. genetika.

Sylabus cvičení:

Sylabus zkoušky:

Doporučená literatura:
Pasternak Jack J.: An Introduction to human molecular genetics – Mechanisms of inherited diseases, 2nd edition, A John Wiley and Sons, Inc., 2005
Lewis : Human Genetics, Concepts and Aplications, 5th edition, The McGraw-Hill Companies, 2003
Kingston, Helen M.: ABS of clinical genetics, 3rd edition, BMJ Books 2002
Hatina J, Sykes B: Lékařská genetika – Problémy a přístupy, Academia 1999