Informace o předmětu

KBB/HUVIR Humánní virologie


garant: prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.
přednášející: prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.
typ: B - Z - 1/0/0
kombinace: všechny
typ ukončení: Zápočet, kolokvium
kredity: 2

Sylabus přednášek:
Jak viry vyvolávají choroby. Resistence/odolnost vůči virovém infekci. Viry a nádory. Viry a společnost, epidemiologie. Virové respirační infekce (adenoviry, coronaviry, rhinoviry). Virové gastroenteritidy (rotaviry, adenoviry, caliciviry, astroviry). Virové hepatitidy (virus hepatitidy A, B, C, delta, E). Herpetické viry (herpes simplex, varicella-zoster, cytomegalovirus, Epstein-Barrové virus). Orthomyxoviry a paramyxoviry. Parvoviry. Poxviry. Papovaviry. Retroviry a AIDS. Lyssaviry a vzteklina. Arboviry. Exotické infekce (filoviry, arenaviry, hantaviry). Priony.

Sylabus cvičení:

Sylabus zkoušky:

Doporučená literatura:
Collier, L. a Oxford, J. Human Virology (3rd edition). . Oxford University Press, 2006.
Bednář, M. a kol. Lékařská mikrobiologie. Marvil, 1996.
Votava, M. a kol. Lékařská mikrobiologie speciální. Neptun (Brno), 2003.
Žemla, J., Čiampor, F. a Labuda M. Špeciálná virológia. SAP (Bratislava), 1998.


Studijní materiály: