Informace o předmětu

KBB/GCCSB Cvičení z genetiky člověka


garant: doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.
přednášející: doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.
typ: A - Z - 0/1/0
kombinace:
typ ukončení: Zápočet, kolokvium
kredity: 1

Sylabus přednášek:

Sylabus cvičení:

Sylabus zkoušky:

Doporučená literatura:

Studijní materiály:
DNA_fingerprinting_navod.pdf