Informace o předmětu

KBB/MBBMI Molekulární biologie a genetika mikroorganismů


garant: prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.
přednášející: prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.
typ: A - Z - 2/0/0
kombinace:
typ ukončení: Zkouška
kredity: 3

Sylabus přednášek:
MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D. 1. Sacharomyces cerevisiae jako model, buněčná biologie a klasická genetika - buněčný cyklus, metabolismus, sexualita, tetrádová analýza. 2. Molekulární genetika S. cerevisiae - regulace cyklu, signální dráhy, regulace transkripce, homologní rekombinace. 3. S. cerevisiae jako nástroj v molekulární genetice, genomice a proteomice - genom, vektory, 1, 2 a 3-hybridní systémy pro screening interakcí, in vivo exprese, DNA-microarrays. 4. Nekonvenční kvasinky a patogenní kvasinky - heterologní exprese v Hansenula polymorpha, patogenní kvasinky rodu Candida a Cryptococcus, dimorfismus u kvasinek. doc. RNDr. Milan Navrátil, CSc. Struktura a analýza virového genomu. Viroví mutanti. Genetické a negenetické interakce mezi viry. Molekulární aspekty reprodukčního cyklu virů: virové receptory, adsorpce, penetrace a uvolnění virové nukleové kyseliny; modely kódovací strategie a replikace genomů: dsDNA, ssDNA, dsRNA, (+)ssRNA, (-)ssRNA, (+)ssRNA s meziproduktem DNA, dsDNA z meziproduktem RNA. Exprese genetické informace. Transkripční a postranskripční kontrola exprese bakteriofága lambda a HIV. Molekulární aspekty interakce virus-rostlina, indukovaná rezistence, signalizace ve vztahu rostlina-virus. Viry a apoptóza. Virové vektory a genová terapie. Chemoterapie virové infekce. Transformace buňky pomocí virů.

Sylabus cvičení:

Sylabus zkoušky:

Doporučená literatura:

Studijní materiály:
Okruhy_otázky MBBMI 2015.doc