Informace o předmětu

KBB/MBCSB Cvičení z molekulární biologie


garant: RNDr. Petr Nádvorník, Ph.D.
přednášející: RNDr. Petr Nádvorník, Ph.D.
přednášející: Mgr. Eva Jiskrová, Ph.D.
přednášející: Mgr. Martina Štěpánková (Korhoňová), Ph.D.
přednášející: Mgr. Iveta Bartoňková, Ph.D.
přednášející: Mgr. Dana Šafářová, Ph.D.
typ: A - L - 0/2/0
kombinace:
typ ukončení: Zápočet, kolokvium
kredity: 3

Sylabus přednášek:

Sylabus cvičení:

Sylabus zkoušky:

Doporučená literatura: