Informace o předmětu

KBB/MBTMM Molekulární a buněčná technologie molekulární medicíny


garant: doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.
přednášející: doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.
typ: A - Z - 2/0/0
kombinace: MBB, BIOCH
typ ukončení: Zkouška
kredity: 2

Sylabus přednášek:
Modelové systémy (kvasinka, drozofila, myší modely)Diagnostické metody založené na PCR. Technologie embryonálních kmenových buněkGenový přenos do savčích buněkGenové inženýrství v savčích embryonálních kmenových buňkách, gene knock-out, gene knock-in, nukleární transfer ("klonování")CGH, Array CGH, M-FISH aj. technologie molekulární cytogenetiky Genové knihovny a technologie přípravy genetických sond pro diagnostické použití.Techniky mikrodisekce a jejich použití pro charakterizaci jednotlivých buněk, lineární amplifikace DNA a RNA. Mikročipové technologie a jejich použití pro hodnocení exprese RNA a SNPs. Analýza proteinů v biomedicíně (Western blot, enzymová imunoanalýza, RIA techniky, imunohistochemie, imunofluorescence, proteomika). Průtoková cytometrieMonoklonální protilátky, technologie přípravy, humanizace a diagnostické i terapeutické použití

Sylabus cvičení:

Sylabus zkoušky:

Doporučená literatura:
Stránky Ústavu biologie LF UP

Studijní materiály: