Informace o předmětu

KBB/MIK Světelná a elektronová mikroskopie


garant: RNDr. Pavla Válová
typ: A - L - 1/0/0
kombinace:
typ ukončení: Zápočet, kolokvium
kredity: 2

Sylabus přednášek:

Historie mikroskopování. Optické principy světelné mikroskopie.

Konstrukce obrazu složeným mikroskopem, rozlišovací schopnost mikroskopu. Základní součásti světelného mikroskopu – objektivy, okuláry a osvětlení.

Speciální mikroskopické metody (temné pole, fázový kontrast, polarizace, interference).  Fluorescenční mikroskop; základní fluorescenční metody; základy cytospektrofotometrie.

Princip konfokálního mikroskopu. Typy mikroskopů (lupa x stereolupa, inverzní mikroskop, digitální mikroskop, mikroskopy atomárních sil - STM, ASM); mikroskop jako mikromanipulační nástroj. Systémy pro zkvalitnění mikroskopického obrazu. Superrozlišovací mikroskopie.

Seminář: Prezentace: Nové směry ve světelné mikroskopii, mikroskopie s vysokým rozlišením; Ing. Pavel Krist, Ph.D.; Carl Zeiss s.r.o., Praha

Exkurze: Elektronová a atomární mikroskopie – exkurze na pracoviště RCPTM (Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, areál Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, Olomouc – Holice) (Mgr. Klára Čépe, Ph.D. a spol.)

Kolokvium


Sylabus cvičení:

Sylabus zkoušky:

Doporučená literatura:

Kúš, P. a kol. (2008): Moderná mikroskopia a digitálne zpracovanie obrazu. Skripta, Bratislava. ISBN: 978-80-89186-37-2.     http://www.mikroskopia.sk/materials/skripta_mikroskopia.pdf

Kubínek, R.: Moderní světelná a elektronová mikroskopie.
http://fyzika.upol.cz/cs/system/files/download/vujtek/prezentace/kubinek/SMaEM.pdf
Matis, D. a kol. (2001): MIkroskopická technika. Faunima, Bratislava.
Murphy, D.B., Davidson, M.W. (2013): Fundamentals of Light Microscopy and Electronic Imaging. Willey-Blackwell. Published 2013 by John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey.

Randy, O., Wayne, R.O. (2014): Light and Video Microscopy. 2nd edition, Hardcover.
Ruzin, S.E. (1999):
Plant microtechnique and microscopy. Oxford, UK.: Oxford University Press, Inc., 322 pp.

www.olympusmicro.com

http://www.paru.cas.cz/lem/book/Podkap/3.0.htmlhttp://biologie.upol.cz/mikroskopie

http://biologie.upol.cz/mikroskopie