Informace o předmětu

KBB/MONK Molekulární onkologie


garant: doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D.
typ: A - Z - 2/0/0
kombinace: MBB, BIOCH
typ ukončení: Zkouška
kredity: 2

Sylabus přednášek:
Předmět je zaměřen na vysvětlení molekulární podstaty nádorové transformace. Základním tématem je vysvětlení podstaty deregulace signálních drah v maligní buňce. Jednotlivá témata: Onkogeny, tumorové supresory a další signální molekuly v nádorové transformaci, nádorová kmenová buňka, kancerogeneze, model dvou zásahů, predispozice k nádorům, úloha modifikace chromatinu při vzniku nádorů. Apoptóza nádorové buňky. Molekulární mechanismy účinku klasických i cílených protinádorových léčiv. Molekulární podstata rezistence nádorových buněk na cytostatika.

Sylabus cvičení:

Sylabus zkoušky:

Doporučená literatura:
Stránky Ústavu biologie LF UP

Studijní materiály: