Informace o předmětu

KBB/MPCGT Molekulární podstata chorob a perspektivy genové terapie


typ: B - L - 1/0/1
kombinace: MBB
typ ukončení: Zápočet, kolokvium
kredity: 2

Sylabus přednášek:
Molekulární biologie vybraných patogenů (viry - HIV, HBV, HCV; bakterie; kvasinky - MDR, papilomaviry, EBV)Leukémie, rakovina prsu a vaječníků, rakovina tlustého střeva, MEN, retinoblastom, Syndromy genomové instability (ataxia teleangiektasia, xeroderma pigmentosum, Fanconiho anémie, Li-Fraumeni syndrom, atd. Hemoglobinopatie.Cystická fibróza, hereditární onemocnění pohybového aparátu (možno VR, ale i někdo jiný).Familiární hyperlipoproteinémie a ateroskleróza (možno VR, ale i někdo jiný).Hereditární poruchy metabolismu (DM, fenylketonurie...).Neurodegenerativní chorobyMolekulární podstata autoimunitních chorob a imunodeficiencí

Sylabus cvičení:

Sylabus zkoušky:

Doporučená literatura:

Studijní materiály: