Informace o předmětu

KBB/MTSB Moderní techniky studia buňky


garant: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. et Ph.D.
přednášející: Mgr. Aneta Vrzalová (Dořičáková), Ph.D.
typ: 1 hod přednášky (bloky à 2 hod)
kombinace:
typ ukončení: Zápočet, kolokvium
kredity: 2

Sylabus přednášek:

Informace k předmětu a sylabus pro zimní semestr 2016 jsou dostupné v pdf zde:

Harmonogram.pdf
MTSB - 1 . ÚVODNÍ.pdf

Sylabus cvičení:

Sylabus zkoušky:

Doporučená literatura:
Rang H.P., Dale M.M., Ritter J.M., Gardner P.: Pharmacology; 4th Edition, Churchill Livingstone, 2001.
Alberts B., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P.: Molecular biology of the cell. 4th edition, Garland Science 2002.


Studijní materiály: