Informace o předmětu

KBB/OGCSB Cvičení z obecné genetiky


garant: Mgr. Dana Šafářová, Ph.D.
přednášející: Mgr. Dana Šafářová, Ph.D.
přednášející: Mgr. Kateřina Kubešová, DiS.
přednášející: Mgr. Iveta Bartoňková
přednášející: Mgr. Eva Jiskrová, Ph.D.
typ: A - Z - 0/3/0
kombinace:
typ ukončení: Zápočet, kolokvium
kredity: 2

Sylabus přednášek:
(předběžný harmonogram) Úvodní cvičení, protokol. (23.9.2009) Mitóza v buňkách kořenové špičky cibule (Allium cepa L.) (30.9.2009) Meiotické dělení v nezralých prašnících pažitky. (7.10.2009) Polytenní chromozómy v jádrech buněk slinných žláz larvy octomilky. (14.10.2009) Vybrané genetické úlohy a jejich řešení. (21.10.2009) Pohlavní chromatinový znak u člověka - sex chromatin (4.11.2009) Vybrané genetické úlohy II. (11.11.2009) Karyotyp člověka (18.11.2009) Genealogie (25.11.2009) Krevní skupiny (2.12.2009) Nahrazovací cvičení (9.12.2009) Zápočtový test (16.12.2009) Podmínky udělení zápočtu: 1) účast na cvičeních 2) vypracované protokoly z jednotlivých cvičení 3) úspěšně absolvovaný zápočtový test

Sylabus cvičení:

Sylabus zkoušky:

Doporučená literatura:

Studijní materiály:

 Skripta_OGCSB2012.pdf