Informace o předmětu

KBB/OGCSB Cvičení z obecné genetiky


garant: Mgr. Dana Šafářová, Ph.D.
přednášející: Mgr. Dana Šafářová, Ph.D.
přednášející: Mgr. Barbora Vyhlídalová (Jenčíková)
přednášející: Mgr. Kristýna Krasulová, Ph.D.
typ: A - Z - 0/3/0
kombinace:
typ ukončení: Zápočet, kolokvium
kredity: 2

Sylabus přednášek:

Sylabus cvičení:
 • Úvodní cvičení, bezpečnost práce v laboratoři, protokol.
 • Mitóza v buňkách kořenové špičky cibule (Allium cepa L.)
 • Meiotické dělení v nezralých prašnících pažitky (Allium schoenoprasum L.)
 • Polytenní chromozómy v jádrech buněk slinných žláz larvy octomilky (Drosophila melanogaster).
 • Vybrané genetické úlohy a jejich řešení - I.
 • Pohlavní chromatinový znak u člověka - sex chromatin
 • Vybrané genetické úlohy - II.
 • Karyotyp člověka
 • Genealogie
 • Vybrané genetické úlohy - III.
 • Krevní skupiny
 • Nahrazovací cvičení
 • Zápočtový test

 

Podmínky udělení zápočtu:

    1.       účast na cvičeních

    2.       vstupní testy (60%)

    3.       vypracované protokoly z jednotlivých cvičení

    4.       úspěšně absolvovaný zápočtový test (70%)


Sylabus zkoušky:

Doporučená literatura: