Informace o předmětu

KBB/OS1 Oborový seminář 1


garant: RNDr. Petr Nádvorník, Ph.D.
typ: A - Z - 0/0/1
kombinace: MBB
typ ukončení: Zápočet, kolokvium
kredity: 2

Sylabus přednášek:
21. října - 7. prosince: Informace o vědecké činnosti Katedry buněčné biologie a genetiky - jednotliví pracovníci katedry budou prezentovat své výzkumné projekty.

21.října: dr. Martin Fellner - Projekty řešené v Laboratoři molekulární fyziologie v období 2009 - 2012
28. září: Volno
5. října: Přednášející a téma budou upřesněny
12. října:doc. RNDr. Z. Dvořák, Ph.D. - METABOLISMUS LÉČIV: Regulace, interakce, mechanismy
19. října: RNDr. M. Fellner - Z kukuřičného pole k molekulární fyziologii a genetice
26. října: Přednášející a téma budou upřesněny
2. listopadu: Přednášející a téma budou upřesněny
9. listopadu: doc. RNDr. Milan Navrátil, CSc. - Výzkumné projekty řešené v Laboratoři molekulární biologie mikroorganismů
16. listopadu: Přednášející a téma budou upřesněny
23. listopadu: ing. Ludmila Ohnoutková, Ph.D. - Metabolické inženýrství obilovin
30. listopadu: Mgr. Dana Šafářová, Ph.D. - RNA interference v ochraně rostlin
7. prosince: Přednášející a téma budou upřesněny
14. prosince: Závěrečná hodina - zápočty


Místo: Budova A, přízemí, učebna č. 501
Čas: Pondělí 8.45 - 9.30

Kontakt:
Vyučující a garant semináře: Martin Fellner
Katedra buněčné biologie a genetiky, budova D, úplně nahoře
Tel/Fax.: 58 563 4905; 736 704 170
e-mail: martin.fellner(at)upol.cz

Kriteria udělení zápočtu:
Pravidelná docházka na seminář
Odevzdání abstraktů z prezentovaných přednášek (abstrakt max. na 1 stranu A4)


Sylabus cvičení:

Sylabus zkoušky:

Doporučená literatura: