Informace o předmětu

KBB/OS2 Oborový seminář 2


garant: RNDr. Petr Nádvorník, Ph.D.
přednášející: RNDr. Petr Nádvorník, Ph.D.
typ: A - L - 0/0/1
kombinace: MBB
typ ukončení: Zápočet, kolokvium
kredity: 2

Sylabus přednášek:
1. Úvodní hodina 2. Zdroje vědeckých informací 3. Zdroje vědeckých informací 4. Zdroje vědeckých informací 5. Forma a obsah literární rešerše 6. Rozvoj vědy a etika 7. Zákonné normy upravující práci s laboratorními zvířaty 8. Zákonné normy upravující práci s genově manipulovanými organismy 9. Diskuze týkající se rozboru článku 10. Zápočet Kriteria udělení zápočtu: Pravidelná docházka na seminář + rozbor vědeckého článku.

Sylabus cvičení:

Sylabus zkoušky:

Doporučená literatura:

Studijní materiály: