Informace o předmětu

KBB/OS3 Oborový seminář 3


garant: RNDr. Peter Illés, Ph.D.
přednášející: RNDr. Peter Illés, Ph.D.
typ: A - Z - 0/0/1
kombinace:
typ ukončení: Zápočet, kolokvium
kredity: 2

Sylabus přednášek:
Studenti si vyberou aktuální biologický článek z časopisu Science nebo Nature a v krátké (asi 10 minut) prezentaci (power point) představí obsah článku svým kolegům. Účast je povinná (100%). 

Sylabus cvičení:

Sylabus zkoušky:

Doporučená literatura:

Studijní materiály: