Informace o předmětu

KBB/OS4 Oborový seminář 4


garant: RNDr. Peter Illés, Ph.D.
přednášející: RNDr. Peter Illés, Ph.D.
typ: A - L - 0/0/1
kombinace: MBB
typ ukončení: Zápočet, kolokvium
kredity: 2

Sylabus přednášek:
Studenti si vyberou aktuální biologický článek z časopisu Science nebo Nature a v krátké (asi 10 minut) prezentaci (power point) představí obsah článku svým kolegům. Na rozdíl od Oborového semináře 3 budou nyní prezentace a veškeré diskuse vedeny v anglickém jazyce.  Účast je povinná (100%). 

Sylabus cvičení:

Sylabus zkoušky:

Doporučená literatura:

Studijní materiály: