Informace o předmětu

KBB/OS5 Oborový seminář 5


garant: Mgr. Dana Šafářová, Ph.D.
přednášející: Mgr. Dana Šafářová, Ph.D.
typ: A - Z - 0/0/1
kombinace: MBB
typ ukončení: Zápočet, kolokvium
kredity: 2

Sylabus přednášek:

Sylabus cvičení:

Sylabus zkoušky:

Doporučená literatura:

Studijní materiály: