Informace o předmětu

KBB/POGP Praktikum z obecné genetiky


garant: doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.
přednášející: Mgr. Martina Štěpánková (Korhoňová), Ph.D.
přednášející: Mgr. Eva Jiskrová, Ph.D.
typ: A - Z - 0/1/0
kombinace:
typ ukončení: Zápočet, kolokvium
kredity: 1

Sylabus přednášek:
Úvodní cvičení (Zásady bezpečnosti práce. Základy práce v laboratoři. Práce s mikroskopem. Úprava protokolů.) Mitóza v buňkách kořenové špičky cibule ( Allium cepa L.)(Základní technika barvení chromozomů. Fáze buněčného cyklu a mitózy podle nativního a trvalého preparátu. Výpočet mitotického indexu. Karyotyp a idiogram.) Meiotické dělení v nezralých prašnících pažitky (Allium schoenoprasum L.) (Roztlakový preparát - barvení železitým acetokarmínem. Význam meiózy z genetického hlediska, proces crossing-over.) Vybrané genetické úlohy a jejich řešení (Mendelovy zákony, dihybridismus, trihybridismus.) Pohlavní chromatinový znak u člověka - sex chromatin(Barvení a pozorování Barrova tělíska v jádrech buněk sliznice ústní. Aplikace rychlé barvící metody - laktopropionový orcein. Chromozomální aberace u člověka.) Téma bude doplněno Zápočtový test

Sylabus cvičení:

Sylabus zkoušky:

Doporučená literatura: