Informace o předmětu

KBB/POS1 Pokročilý oborový seminář 1


garant: prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.
přednášející: prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.
typ: A - Z - 0/0/1
kombinace: MBB
typ ukončení: Zápočet, kolokvium
kredity: 1

Sylabus přednášek:

Sylabus cvičení:

Sylabus zkoušky:

Doporučená literatura:

Studijní materiály: