Informace o předmětu

KBB/POS3 Pokročilý oborový seminář 3


garant: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. et Ph.D.
typ: 1 hod přednášky (bloky à 2 hod)
kombinace:
typ ukončení: Zápočet, kolokvium
kredity: 1

Sylabus přednášek:

Sylabus semináře pro zimní semestr 2015 je zde:

POS3 - sylabus 2015.pdfPOS3 - sylabus 2015.pdf

Sylabus cvičení:

Sylabus zkoušky:

Doporučená literatura:

Studijní materiály: