Informace o předmětu

KBB/POS4 Pokročilý oborový seminář 4


garant: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. et Ph.D.
přednášející: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. et Ph.D.
typ: A - L - 0/0/1
kombinace:
typ ukončení: Zápočet, kolokvium
kredity: 1

Sylabus přednášek:
Syllabus pro letní semestr 2013
syllabus 2013.pdf

Sylabus cvičení:

Sylabus zkoušky:

Doporučená literatura:

Studijní materiály: