Informace o předmětu

KBB/SVPSB Speciální virologie


garant: prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc.
typ: A - Z - 1/0/0
kombinace:
typ ukončení: Zkouška
kredity: 2

Sylabus přednášek:
Principy klasifikace a taxonomie virů. Nomenklatura virů. Virový kmen, izolát a typ. Charakteristiky základních skupin virů a typových zástupců: klinické aspekty, patogeneze, epidemiologie, diagnostika, obrana. dsDNA viry: Myoviridae, Siphoviridae, Podoviridae, Poxviridae, Baculoviridae, Herpesviridae, Adenoviridae, Papovaviridae. DNA a RNA RT viry: Hepadnaviridae, Caulimoviridae, Retroviridae. dsRNA viry: Reoviridae, Totiviridae. (-)ssRNA: Filoviridae, Paramyxoviridae, Rhabdoviridae, Orthomyxoviridae, Bunaaviridae. (+)ssRNA: Picornaviridae, Comoviridae, Potyviridae, Caliciviridae, Luteoviridae, Tombusviridae, Flaviviridae, Togaviridae, Bromoviridae, Closteroviridae. Satelity, viroidy a priony.

Sylabus cvičení:

Sylabus zkoušky:

Doporučená literatura: