Informace o předmětu

KBB/ZHEMP Základy hematologie


garant: doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.
přednášející: doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.
typ: B - Z - 1/0/0
kombinace: biologie
typ ukončení: Zápočet, kolokvium
kredity: 1

Sylabus přednášek:
Význam a složení krve. Krevní elementy. Krevní plazma. Krvetvorba, její řízení a podmínky. Kostní dřeň. Hemopoetiny. Fyziologie erytrocytů. Hemoglobin, jeho vývoj a deriváty. Metabolismus železa. Fyziologie leukocytů a jejich rozdělení. Systémy RES, RHS a MFS. Fyziologie trombocytů. Hemokoagulace. Hlavní složky hemostázy. Plazmatické faktory. Koagulační systém. Patologie erytrocytů. Anémie, jejich rozdělení a příčiny. Polycytemie a polyglobulie. Patologie leukocytů. Získané kvantitativní a kvalitativní změny a vrozené změny bílých krvinek. Leukocytoza, leukopenie, lymfocytoza a lymfopenie. Patologie trombocytů. Získané a vrozené změny krevních destiček. Trombocytopenie a trombocytopatie. Koagulopatie. Lymfopoetické orgány: kostní dřeň, thymus, lymfatické uzliny, slezina. Organomegalie. Krevní parazitární onemocnění. Hematologická onkologie. Akutní a chronické leukémie. Lymfomy.

Sylabus cvičení:

Sylabus zkoušky:

Doporučená literatura:
Kozák, T. a kol.: Hematologie (Vnitřní lékařství díl IIIb) Galén Praha a Karolinum Praha. 2001
Penka, M. a kol.: Hematologie I. Grada Publishing Praha, 2001.
Adam, Z. a kol.: Hematologie II. Grad Publishing Praha, 2001