Informace o předmětu

KBB/ZPP Základy práce s PC


garant: RNDr. Petr Nádvorník, Ph.D.
přednášející: RNDr. Petr Nádvorník, Ph.D.
typ: B - Z - 0/2/0
kombinace: MBB
typ ukončení: Zápočet, kolokvium
kredity: 2

Sylabus přednášek:
Základy práce s počítačem, informace o hardwaru. Operační systém Windows - manipulace, nápověda, spolupráce mezi aplikacemi. MS Word - tvorba dokumentu, formátování, tabulky, vlastnosti a tisk dokumentu, práce se styly a šablonami. MS Excel - práce s buňkou, práce s odkazy v tabulce, matematické výpočty, využívání jednoduchých funkcí, tvorba grafů, jednoduché databáze a práce s nimi, formátování a tiskový výstup. MS PowerPoint - tvorba posterů a prezentací, šablony a schémata snímků, tvorba animací, vložení audio a video sekvencí, nastavení a časování prezentací, optimalizace prezentace (komprese obrázku), konverze prezentací do jiných formátů, dataprojektory. Corel DRAW, Corel PHOTO-PAINT - digitální fotografie a obrázky, získání obrazových dokumentů (digitální fotoaparát, skener), grafické formáty a jejich konverze, úprava a zpracování grafických dat. Sítě a internet - teorie, domény, druhy sítí, počítačová pošta, internetové databáze, vyhledávače.

Sylabus cvičení:

Sylabus zkoušky:

Doporučená literatura:

Studijní materiály: