Informace o předmětu

KBB/ZTOX Základy toxikologie


garant: doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.
přednášející: doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.
typ: B,C - Z - 2/0/0
kombinace:
typ ukončení: Zkouška
kredity: 3

Sylabus přednášek:
Historie toxikologie, základní pojmy v toxikologii, Absorpce, distribuce, eliminace toxických látek, Biotransformace. Regulace enzymů fází biotransformace, fyziologické vlivy na metabolismus cizorodých látek, Orgánová toxicita (hematotoxicita, hepatotoxicita, nefrotoxicita, neurotoxicita, kožní, oční toxicita, pulmonotoxicita, imunotoxicita, toxicita reproduktivního a endokrinního systému. Mutageneze, karcinogeneze, teratogeneze. Odhad zdravotních rizik

Sylabus cvičení:

Sylabus zkoušky:

Doporučená literatura:
Hodgson, E. A textbook of modern toxikology, 3rd edition, John Wiley and Sons, New Jersey 2004. 2004.
Klaasen C.D. Casarett and Doull?s Toxicology: The basic science of poisons, 6th edition. McGraw-Hill Professional, 2001.