Informace o předmětu

KBB/PCMTS Praktická cvičení z moderních technik studia buňky


garant: Mgr. Alžběta Srovnalová
typ: B - (2h, výuka v blocích)
kombinace:
typ ukončení: Zápočet, kolokvium
kredity: 2

Sylabus přednášek:

Sylabus cvičení:
sylabus.doc

Sylabus zkoušky:

Doporučená literatura:

Studijní materiály:
gene_reporter_assay.pdf