Informace o předmětu

KBB/MBMET Molekulárně biologické vyšetřovací metody


garant: doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.
přednášející: doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.
typ: C
kombinace: ACH
typ ukončení: Zápočet, kolokvium
kredity: 2

Sylabus přednášek:

Izolace DNA, RNA, proteinů, Kvantifikace DNA, Polymerázová řetězová reakce (PCR), Southern blotting, Northern blotting, Sekvenování DNA, Western blotting, DNA typizace – minisatelity, mikrosatelity, Klonování genů, Forenzní aplikace  - SNP, X-chromosom,  mitochondriální  DNA, Y-chromosom, profiling proteinů

Identifikace neznámého pachatele pomocí DNA fingerprintingu​


Sylabus cvičení:

Sylabus zkoušky:

Doporučená literatura:

Methods in molecular biology, Volume 297: edited by Carracedo Angel – Forensic DNA typing protocols

Methods in molecular biology, Volume 98: edited by Lincoln J.Patrick and Thompson Jim – Forensic DNA profiling protocols

Ralph Rapley and David Whitehouse : Molecular forensics, 2007


Studijní materiály: