Informace o předmětu

KBB/VMSBP Vybrané metody studia buněčných procesů


garant: Mgr. Aneta Vrzalová (Dořičáková), Ph.D.
typ: Cvičení
kombinace:
typ ukončení: Zápočet, kolokvium
kredity: 3

Sylabus přednášek:

Sylabus cvičení:
 Teoretický úvod. In vitro translace funkčního rekombinantního proteinu z DNA templátu. Imobilizace protilátky na agarosovou matrici, co-imunoprecipitace, eluce proteinového komplexu, SDS-PAGE, Western blot, imunodetekce, vyhodnocení výsledků. 

Sylabus zkoušky:

Doporučená literatura:

Studijní materiály:
KBB_VMSBP_návod.pdf