Informace o předmětu

KBB/TOX Toxikologie


garant: doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.
přednášející: doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.
typ: přednáška
kombinace:
typ ukončení: Zkouška
kredity: 3

Sylabus přednášek:
Cílem je podat výčet nejznámějších toxických látek a seznámit s molekulárními mechanismy jejich toxického působení. 

1. Principy toxikologie - klasifikace toxických látek, spektrum nežádoucích účinků, charakterizace vztahu dávka odpověď 
2. Toxikologie složek stravy I. 
3. Toxikologie složek stravy II. 
4. Matematický popis chování toxických látek v těle - toxikokinetika 
5. Jadernými receptory zprostředkovaná endokrinní disrupce 
6. Toxické působení látek využívaných pro válečné účely I. 
7. Toxické působení látek využívaných pro válečné účely II. 
8. Látky s nežádoucími vlivy na matku a vyvíjející se plod I. 
9. Látky s nežádoucími vlivy na matku a vyvíjející se plod II. 
10. Toxické působení látek na srdce a vaskulární systém 
11. Příznaky otrav a jejich léčba u vybraných intoxikací I. 
12. Příznaky otrav a jejich léčba u vybraných intoxikací II. 

Sylabus cvičení:

Sylabus zkoušky:

Doporučená literatura: