Informace o předmětu

KBB/BUBIO Buněčná biologie


garant: RNDr. Peter Illés, Ph.D.
typ: přednáška
kombinace:
typ ukončení: Zkouška
kredity: 3

Sylabus přednášek:
 1. Úvod do studia buněčné biologie (historie, buněčná teorie)
 2. Chemické složení buňky
 3. Proteiny
 4. Energetika a metabolismus buňky
 5. Buňka a její organizace
 6. Struktura membrán, přenos látek přes membrány
 7. Od DNA k proteinům a regulace genové exprese
 8. Vnitrobuněčné oddíly a buněčný transport, cytoskelet
 9. Energie z mitochondriía chloroplastů
 10. Buněčné dělení a jeho kontrola
 11. Kominukace mezi buňkami, tkáně

Sylabus cvičení:

Sylabus zkoušky:

Informace ke zkoušce z Buněčné Biologie I pro 1. ročník biologických oborů PřF

 Zkouška proběhne v rozsahu přednášek (powerpointové prezentace jsou volně dostupné na stránkách Katedry buněčné biologie a genetiky).

 Bude provedena formou písemného testu: 

- celkově 50 otázek a maximálně 60 minut času 

- u každé otázky 4 možnosti volby, z nichž jenom jedna je správně 

- za správnou odpověď +1 bod, za špatnou odpověď -0,25 bodu

(odečítání části bodu za špatnou odpověď je běžné pro eliminaci výhodnosti náhodné volby odpovědí)

- k absolvování zkoušky je nutné získat nejméně 60% bodů z možného maxima (tj. 30 bodů a více), další klasifikace bude následující:

              A = 50 - 46,25

              B = 46 - 42,25

              C = 42 - 38,25

              D = 38 - 34,25

              E = 34 - 30

              pod 30 bodů = nevyhověl/a 

Zkouškové termíny jsou vypsány pouze ve zkouškovém období (s výjimkou jednoho předtermínu). V případě nutnosti vypíši po dohodě termíny také v letním zkouškovém období, nikoli však během letního semestru!), nalézt je můžete ve STAGu. Případných termínů v letním semestru se mohou zúčastnit pouze studenti, kteří již test absolvovali 2x, tzn. že se jedná o jejich třetí (druhý opravný) pokus.

 
Zkouška se bude konat v učebně 501 (Šlechtitelů, budova A, přízemí, největší přednášková místnost). Kdo přijde později, bude psát test jen do té doby jako ostatní.

Kapacita: jeden termín max. 48 studentů

 

Ke zkoušce je třeba se oficiálně přihlásit předem přes systém STAG (bez oficiálního přihlášení přes STAG není možné se účastnit žádného zkouškového termínu).

 U zkoušky je naprosto nutné prokázat svou identitu (Index, ISIC, občanský průkaz, cestovní pas). Kdo ji neprokáže, nebude ke zkoušce připuštěn!


Doporučená literatura: