Informace o předmětu

KBB/BUBIO Buněčná biologie


garant: RNDr. Peter Illés, Ph.D.
typ: přednáška
kombinace:
typ ukončení: Zkouška
kredity: 3

Sylabus přednášek:

1.      Úvod do studia buněčné biologie (historie, buněčná teorie)

2.      Chemické složení buňky

3.      Proteiny

4.      Energetika a metabolismus buňky

5.      Buňka a její organizace

6.      Struktura membrán, přenos látek přes membrány

7.      Od DNA k proteinům a regulace genové exprese

8.      Vnitrobuněčné oddíly a buněčný transport

9.      Energie z mitochondrií a chloroplastů

10.    Buněčné dělení a jeho kontrola

11.    Cytoskelet, komunikace mezi buňkami, tkáně


Sylabus cvičení:

Sylabus zkoušky:

Informace ke zkoušce z Buněčné Biologie I pro 1. ročník biologických oborů PřF

 Zkouška proběhne v rozsahu přednášek (powerpointové prezentace jsou volně dostupné na stránkách Katedry buněčné biologie a genetiky).

 Bude provedena formou písemného testu: 

celkově 50 otázek a maximálně 70 minut času 

u každé otázky 4 možnosti volby, z nichž jenom jedna je správně 

za správnou odpověď +1 bod, za špatnou odpověď -0,25 bodu

(odečítání části bodu za špatnou odpověď je běžné pro eliminaci výhodnosti náhodné volby odpovědí)

 k absolvování zkoušky je nutné získat nejméně 60% bodů z možného maxima (tj. 30 bodů a více), další klasifikace bude následující:

 A = 50 - 46,25

B = 46 - 42,25

C = 42 - 38,25

D = 38 - 34,25

E = 34 - 30

pod 30 bodů = nevyhověl/a 

Zkouškové termíny jsou vypsány pouze ve zkouškovém období (s výjimkou jednoho předtermínu), tj. 2.1. – 10.2. (v případě nutnosti vypíši po dohodě termíny také v letním zkouškovém období, nikoli však během letního semestru!), nalézt je můžete ve STAGu.

 

Zkouška se bude konat v učebně 501 (Šlechtitelů, budova A, přízemí, největší přednášková místnost). Kdo přijde později, bude psát test jen do té doby jako ostatní.

Kapacita: jeden termín max. 50 studentů (předtermín 42 studentů)

 

Ke zkoušce je třeba se oficiálně přihlásit předem přes systém STAG (bez oficiálního přihlášení přes STAG není možné se účastnit žádného zkouškového termínu).

 

U zkoušky je naprosto nutné prokázat svou identitu (Index, ISIC, občanský průkaz, cestovní pas). Kdo ji neprokáže, nebude ke zkoušce připuštěn!


Doporučená literatura: