Informace o předmětu

KBB/MOLFA Molekulární farmakologie


garant: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. et Ph.D.
přednášející: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. et Ph.D.
typ: přednáška
kombinace:
typ ukončení: Zkouška
kredity: 2

Sylabus přednášek:
Biotransformační enzymy zapojené 1. a 2. fázi biotransformace, transportéry léčiv zapojené v lokalizaci léčiv nebo jejich metabolitů v lidském těle. Proteiny a nukleové kyseliny využívané jako molekulární cíle, interakce léčiv s molekulárními cíli. Molekulární dráhy umožňující buňkám zpracovávat vnější signály. Aberantní molekulární signalizace, redukce vedlejších účinků u pacientů. Antibiotika a antivirotika, účinek léčiv na baktérie, vývoj bakteriální rezistence vůči antibiotikům. Principy, cíle a aplikace farmakogenetiky v tzv. personalizované medicíně. 

Sylabus cvičení:

Sylabus zkoušky:

Doporučená literatura:

Lüllmann, H., Mohr, K., Hein, L., Wirth, J., & Wenke, M. Barevný atlas farmakologie. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3908-3.

Katzung, B. G., Masters, S. B., & Trevor, A. J. Basic & clinical pharmacology. New York, N.Y: McGraw-Hill, 2012. ISBN 978-0-07-176401-8.

Fusek, M., Vítek, L., Blahoš, J., Hajdúch, M., & Ruml, T. Biologická léčiva: teoretické základy a klinická praxe. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3727-0.

Wecker L., Crespo L., Dunaway G., Faingold C., Watts S. Brody's Human Pharmacology. 2009. ISBN 978-0-323-05374-7.

Lincová, D., & Farghali, H. Základní a aplikovaná farmakologie. Praha: Galén, 2007. ISBN 9788072623730.