Informace o předmětu

KBB/ENVTX Environmentální toxikologie


garant: prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. et Ph.D.
přednášející: prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.
typ:
kombinace:
typ ukončení: Zkouška
kredity: 2

Sylabus přednášek:
Seznámení s oborem environmetální toxikologie, se zaměřením především na základy mechanismů toxického působení environmentálních polutantů. 

Sylabus cvičení:

Sylabus zkoušky:
70% test 

Doporučená literatura: