Informace o předmětu

KBB / MOLTX Molekulární toxikologie


garant: doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.
přednášející: prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.
přednášející: doc. Ing. Radim Vrzal, Ph.D.
typ:
kombinace:
typ ukončení: Zkouška
kredity: 2

Sylabus přednášek:
Molekulární toxikologie je obor toxikologie, který je primárně zaměřen na studium molekulárních a buněčných odpovědí, které zprostředkovávají vlastní toxicitu analyzovaných látek. Výsledky těchto analýz přispívají nejen k popisu základních mechanismů toxicity, ale zároveň umožňují porozumět systémovým dopadům toxického působení studovaných látek, které je nezbytné pro analýzu rizik a kontrolu ohrožení. Moderní studia molekulární toxikologie také pomáhají identifikovat řadu fyziologických mechanismů regulace buněčných funkcí, které jsou základem složitých interakcí chemikálií a biologických faktorů v organismu. Hlavním cílem tohoto kurzu je umožnit studentům pochopení základních mechanismů přispívajících k toxickému působení cizorodých látek, které negativně ovlivňují buněčné funkce, a poskytnout jim přehled moderních metodických přístupů k analýze toxicity na buněčné a molekulární úrovni. 

Sylabus cvičení:

Sylabus zkoušky:
70% test v rozsahu přednášek 

Doporučená literatura: